top of page
logo_negativ_modra.png

Volejte nám přímo na kopec, nechejte dlouoho zvonit.

logo-sherpa_visacka_2.png

Lyžařská škola Hlubočky u Olomouce

Lyžařská a snowboardová škola Karlov pod Pradědem, Malá Morávka, Praděd

skicamp_edited.png

Zahraniční akce pro veřejnost v Alpách
Tréninky a závodní přípravka

lebkasherpa.png

Akreditované kurzy instruktor lyžování a snowboardu
50H, akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, prolongační kurz, kurzy 150H pro živnostenské opravnění, autorizovaná osoba pro licence lyžování a snowboardingu

Skiaréna Karlov pod Pradědem - Skikarlov

SHERPA SKI SCHOOL

Skiareál Hlubočky u Olomouce. Hrubá voda. (Olomouc).

SHERPA SKI SCHOOL

WAGNER SKI AKADEMIE

Skiareál Myšák - Karlov pod Pradědem - Malá Morávka - Ski Karlov - Kopřivná.

Praděd - Figura - Ovčárna - Karlova Studánka - Jeseníky.

WAGNER SKI AKADEMIE

Skiareál Anaberg.

Dolní Morava, Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo.

WAGNER SKI AKADEMIE

Hochkar Rakousko

Molltal, Nassfeld

Kaprun  - Kitzsteinhorn a další

WAGNER SKI AKADEMIE

SKICAMP.cz

Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád

Info o GDPR, Reklamace.

Platební podmínky dle Wix.

Lyžařská škola Sherpa Ski School má pojištění podnikatelských rizik. Z této pojistky plyne pojistné plnění pro klienta v případě pochybení naší lyžařské a snowboardové akademie.

Doporučujeme pro děti vytvořit úrazové pojištění u Vaší pojišťovny. Doporučujeme si objedvávat výuku v lyžařské a snowboadové akademii s dostatečným časovým předstihem přes webové rozhraní www.wagnerski.cz

Platební podmínky: klient si závzaně rezervuje výuku v daném areálu platbou předem (min. 24 hodin), bez ohledu na počasí nebo tzv. vyšší moc. Tímto mu vzniká národ čerpat službu prostřednictvím instruktora lyžování nebo snowboardingu Sherpa Ski / Wagnerski akademie.

GDPR, ochrana osobních údajů. Klient vyplňuje, v případě, že vyplňuje pouze nutné údaje ve smyslu tzv. "oprávněného zájmu", pro realizace výuky lyžování nebo snowboardingu ve smyslu kontaktu klienta instruktorem nebo majitelem lš.

A. Úvod

 

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

B. Poděkování

Ing. Petr Wagner, Masarykova 102, Velký Týnec 783 72, ič: 69990786

C. Shromažďování osobních údajů

 

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;

 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;

 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;

 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;

 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;

 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

D. Použití vašich osobních údajů

 

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 

 1. správu našich webových stránek a podnikání;

 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;

 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

 14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a

 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

 

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

 

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

 

E. Zveřejňování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);

 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a

 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

F.Mezinárodní přenosy dat

 

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

 

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:

  1. osobní údaje budou smazány k {ENTER DATE / TIME}; a

  2. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.

 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

   1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;

   2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.

 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

I. Změny

 

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

 

J. Vaše práva

 

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 

 1. zaplacení poplatku {ENTER FEE IF RELEVANT}; a

 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa}).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

 

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

 

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

 

K. Webové stránky třetích stran

 

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

 

L. Aktualizace údajů

 

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

 

M. Soubory cookies

 

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. {SELECT ACCURATE PHRASING Na našich webových stránkách používáme jen relační soubory cookies / jen trvalé soubory cookies / jak relační tak trvalé soubory cookies.}

 

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

  1. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače a {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED FOR ON YOUR SITE když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů / popište důvod(y)};

 2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

  1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;

  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a

  3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

  1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);

  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a

  3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

 2. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Reklamace. Reklamace realizované služby ve smyslu samotné služby není možná.

Působnost

 

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování klientů lyžařské školy, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z prostoru probíhajícího výcviku či jeho přerušení.

 2. Zúčastnit se lyžařského výcviku je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, popř. jsou s ním seznámeni rodiče / zákonní zástupci nezletilých osob, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a zástupců LŠ.

 3. V případě, že je účastníkem kurzu dítě, zavazuje se rodič / zákonný zástupce nezletilé osoby, že v potřebném rozsahu seznámí děti před začátkem kurzu s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle tohoto provozního řádu a bude vyžadovat jejich dodržování v průběhu kurzu.

 

Článek 3

Specifikace kurzů

 

 1. Lyžařské kurzy jsou pořádány pro dospělé i děti.

 2. Lyžařská škola nabízí výuku lyžování, snowboardingu a telemarku.

 3. Lyžařská škola nabízí jak skupinovou, tak privátní / individuální výuku.

 4. Jedna výuková lekce se skládá z pasivní části výuky (konzultace s instruktorem, poučení) a ze samotné aktivní výuky.

 

Článek 4

Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS

 1. Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým dovednostem a schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

 3. Volba jízdní stopy - lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním

 4. Předjíždění - předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 5. Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 6. Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.

 7. Stoupání a sestup - lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 8. Respektování značek - každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci

 9. Chování při úrazech - při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 10. Povinnost prokázat se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 

Článek 5

Provoz lyžařské školky

 

 1. Provoz lyžařské školky zajišťuje na své náklady a své nebezpečí LŠ.

 2. Lyžařská školka je ohraničena a není do ní povolen vstup veřejnosti ani rodičům klientů, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a udržitelné kapacity lyžařské školky.

 3. Do lyžařské školky je povolen vstup pouze na lyžích či snowboardu.

 4. Do lyžařské školky je zakázán vstup s boby nebo sáňkami, jakož je zakázán i vstup psů.

 5. Lyžařská školka je určena primárně pro děti do věku 12 let.

 6. Lyžařská školka je v provozu dle objednaných hodin a provozních hodin areálu Park Sportu Hrubá Voda.

 7. Klienti lyžařské školky jsou povinni dodržovat pokyny instruktora a zákonní zástupci jsou povinni před zahájením výuky své děti o tomto poučit, jakož i o pravidlech vyplývajících z tohoto provozního řádu.

 8. Instruktor nezodpovídá za nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny a upozornění, popř. nemá vhodnou lyžařskou/snowboardovou výzbroj a výstroj, odborně seřízené vázání apod.

 9. V případě zakoupení výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či jiná jeho odpovědná osoba, před výukou povinna nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinna uvést v registračním formuláři pro dětskou výuku/instruktorovi spolu s osobními údaji a kontaktním telefonním číslem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem. LŠ si vyhrazuje právo dítě trpící zdravotními potížemi po vlastním zvážení k výuce nepřijmout.

 10. Klienti nejsou pojištěni u LŠ, výuka probíhá na vlastní nebezpečí. LŠ doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění.

 11. Zakoupením lekce klient souhlasí se zajištěním lékařského ošetření jeho dítěti Horskou Službou a / nebo převoz do nejbližší nemocnice, pokud je odborné lékařské ošetření podle názoru zaměstnance LŠ potřeba. Klient si je vědom toho, že výsledek léčby nebo vyšetření je bez záruky a v případě následného transportu do jiného zdravotnického zařízení, nenese LŠ žádnou další odpovědnost za tento transport. Klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s lékařskou péči a transportem a nebudu uplatňovat nárok na odškodnění vůči společnosti LŠ.

 12. Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.

 13. LŠ nenese žádnou zodpovědnost za zdraví klientů.

 14. Klienti účastnící se výuky v lyžařské školce souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na svých webových nebo facebookových stránkách a či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných LŠ k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.

 15. LŠ neprovozuje žádné zařízení sloužící k individuální/privátní výuce a není tedy provozovatelem, nýbrž poskytuje výhradě služby spojené s poradenstvím v oblasti zlepšování techniky jízdy. Výuka je poskytována na vlastní nebezpečí a LŠ doporučuje klientovi sjednat si úrazové pojištění.

 16. LŠ má právo odmítnout výuku dítěte bez udání důvodů.

 

Článek 6

Privátní / individuální lyžařská/snowboardová/telemarková výuka

 

 1. LŠ neprovozuje žádné zařízení sloužící k individuální/privátní výuce a není tedy provozovatelem, nýbrž poskytuje výhradě služby spojené s poradenstvím v oblasti zlepšování techniky jízdy. Výuka je poskytována na vlastní nebezpečí a LŠ doporučuje klientovi sjednat si úrazové pojištění.

 2. Privátní / individuální lyžařská nebo snowboardová výuka (dále jen „výuka“) probíhá dle dohody v lyžařském areálu Park Sportu Hrubá Voda.

 3. Výuka trvá dle dohody 1, 2 nebo 4 učební jednotky, přičemž tato jednotka trvá 50 min.

 4. Výuky se mohou účastnit děti od 3 let i dospělí, a to s výjimkou lekcí „Sherpíkovi začátky“, k nimž podá konkrétní informace provozovatel.

 5. Před zahájením výuky jsou účastníci povinni uhradit kurzovné.

 6. Účastnit výuky se mohou pouze osoby v dobrém zdravotním stavu bez dalších fyzických omezení.

 7. Účastníci výuky jsou povinni si před zahájením výuky zajistit seřízení a technickou kontrolu lyží v odborném servisu. Jestliže bude před zahájením nebo v průběhu výuky zjištěna závada na lyžích ohrožující bezpečnost účastníka výuky, bude účastník vyřazen z výuky až do sjednání nápravy.

 8. Účastníci výuky jsou povinni být vybaveni vhodnou lyžařskou nebo snowboardovou nebo telemarkovou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). V případě nevyhovujícího stavu lyžařské nebo snowboardové nebo telemarkové výzbroje nebo telemarkové výstroje, popř. jejich absence si LŠ vyhrazuje právo na vyřazení účastníka z výuky až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.

 9. V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude výuka na dobu nutnou přerušena bez nároku na vrácení kurzovného, nebude-li dohodnuto jinak.

 10. LŠ má právo odmítnout výuku dítěte bez udání důvodů.

 

Článek 7

Rezervace výuky

 

 1. Každý klient má možnost si rezervovat výuku v kurzech uvedených v čl. 3 tohoto provozního řádu, a to dle aktuální nabídky LŠ.

 2. NEZÁVAZNÁ REZERVACE – je rezervace, kdy je klient povinen se dostavit alespoň 20 min před započetím rezervované výuky. V případě, že klient nebude nejpozději do 5-ti minut po termínu započetí výuky přítomen a současně nebude mít již uhrazeno kurzovné, má LŠ právo na daný termín přijmout jiného zákazníka. Pokud bude mít klient již uhrazeno kurzovné, avšak se ani do 15-ti minut po termínu započetí výuky nedostaví na výuku, není LŠ povinna mu výuku poskytnout a kurzovné se nevrací.

 

Článek 8

Všeobecné pokyny a zákazy

 

 1. Účastníci kurzu / výuky jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení tohoto provozního řádu a také ústně podávané pokyny zástupci LŠ.

 2. V případě zakoupení kurzu nebo výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či zákonný zástupce, před zahájením kurzu / výuky povinen nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinen uvést v přihlášce pro dětskou výuku spolu s osobními údaji, kontaktním telefonem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem.

 3. Děti musí mít při kurzu přilbu, její zapůjčení je po předchozí dohodě možné u provozovatele (pro děti do 8 let), popř. v půjčovně.

 4. LŠ neuzavírá pro účastníky kurzu pojištění. Provozovatel doporučuje účastníkům sjednat si úrazové pojištění.

 5. LŠ a jeho zástupci mohou omezit nebo přerušit výuku dítěte / nezletilého účastníka kurzu nebo výuky v případě, že opakovaně nebo vážným způsobem nerespektuje jejich pokyny a upozornění a dále jej vykázat z místa konání kurzu / výuky, popř. kurz / výuku ukončit, bez náhrady zaplaceného kurzovného.

 6. Účastníci kurzu jsou povinni nahlásit jakoukoliv svou zdravotní újmu / úraz, náhlou změnu zdravotního stavu (např. nevolnost), nebo úraz, jehož jsou svědky, vzniklý během výukové lekce bez zbytečného odkladu v místě konání kurzu, jinak nebude újma akceptována.

 7. Účastník kurzu je povinen dodržovat pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS (viz článek 4) a pravidla lyžařského areálu.

 8. Účastník kurzu / výuky je povinen mít během kurzu /výuky u sebe kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ úrazu. U dětí a nezletilých účastníků kurzu / výuky rodič / zákonný zástupce v přihlášce vyplní číslo zdravotní pojišťovny.

 9. Účastník kurzu / výuky je povinen udržovat svou lyžařskou výzbroj a výstroj v pořádku, čistotě a v dobrém technickém stavu, vždy odborně seřízenou podle tělesných parametrů účastníka.

 10. LŠ nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení cenných předmětů, peněz nebo výzbroje a výstroje účastníků kurzu, jestliže ji zástupce provozovatele sám nezpůsobil. Rodič nebo zákonný zástupce zajistí, aby děti nebo nezletilé osoby nepřivážely na kurz cennosti, vyšší peněžní částky, alkohol a návykové látky nebo nebezpečné předměty

 11. Účastník kurzu nesmí obsluhovat technická zařízení lyžařského areálu a ani jinak do nich zasahovat.

 12. Rodinní příslušníci účastníků kurzu se nesmí v jeho průběhu pohybovat v prostoru výcviku bez výzvy zástupce LŠ, popř. nesmí ohrožovat svou přítomností a pohybem v areálu a na svahu ostatní návštěvníky lyžařského areálu.

 13. Účastník kurzu / výuky má zakázáno porušovat tento provozní řád nebo pokyny zástupců LŠ.

 14. Účastník kurzu / výuky má zakázáno účastnit se kurzu / výuky pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, popř. je požívat během konání kurzu / výuky.

 15. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat technická zařízení během výuky a lyžování, které ovlivňují smysly nebo jiným způsobem bezpečnost účastníka (sluchátka v uších, použití mobilního telefonu při lyžování nebo na vleku, apod.).

 16. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat poškozenou nebo nevhodnou lyžařskou / snowboardovou výzbroj nebo výstroj.

 17. Účastník kurzu / výuky má zakázáno ovládat technické vybavení lyžařského areálu nebo prostředků provozovatele (vyjma zapůjčené výzbroje).

 18. Účastník kurzu / výuky má zakázáno poškozovat technická zařízení a vybavení lyžařského areálu nebo zasahovat do bezpečnostních zařízení a vybavení lyžařského areálu (zábrany, ohrazení, značení, apod.).

 19. Účastník kurzu / výuky má zakázáno slovní nebo fyzické napadání zástupce LŠ, dalších účastníků kurzu / výuky nebo ostatních návštěvníků lyžařského areálu.

 20. Účastník kurzu / výuky má zakázáno vnášet do místa kurzu / výuky střelné nebo jiné zbraně a pyrotechniku.

 21. Účastník kurzu / výuky má zakázáno kouřit na svahu a mimo vyhrazená místa.

 22. Účastník kurzu / výuky má zakázáno opouštět vlek mimo koncovou stanici nebo místo určené zástupcem LŠ (např. při nedostatku sněhu).

 23. Účastník kurzu / výuky má zakázáno se pohybovat a lyžovat mimo vyznačené sjezdovky a komunikace.

 

Článek 9

Zpracování osobních údajů

 1. LŠ v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Správce osobních údajů zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání kurzu v rámci výkonu oprávněné činnosti. Konkrétní zpracování osobních údajů a informace k němu dle požadavků GDPR jsou umístěny na webu LŠ www.sherpaski.cz a/nebo v přihlášce na kurz.

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. LŠ má právo kontrolovat dodržování pravidel stanovených tímto provozním řádem a vyvozovat z nich příslušná opatření.

 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny účastníky kurzu / výuky (popř. rodiče a zákonné zástupce nezletilých dětí).

 3. Každý účastník kurzu / výuky zakoupením kurzu souhlasí s tímto provozním řádem, se kterým je povinen se seznámit (aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v sídle i provozovně LŠ a je k dispozici na www.sherpaski.cz).

 4. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.

 5. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dodatků.

 6. LŠ si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.

 7. Účastník kurzu / výuky souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti lyžařské školy, a to výhradně na jejích webových nebo facebookových stránkách, či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.

 8. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do odvolání.

 

Článek 11

Důležitá telefonní čísla

 

Hasiči

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Horská služba

+420 1210

Integrovaný záchranný systém

112

 

1. Pořadatel, tedy Ing. Petr Wagner – SHERPA SKI SCHOOL, IČ: 69990786, se sídlem 783 57, Masarykova 102, Velký Týnec, je zpracovatelem osobních údajů účastníků Skiakademie.

 

2. Účel a rozsah zpracování – Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Správce osobních údajů zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání lyžařské/SNB/další sportovní výuky v rámci výkonu oprávněné činnosti, a to konkrétně pro následující účel:

 1. evidence účastníků výuky pořádaného správcem;

 2. dokumentace a propagace své činnosti;

 3. kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při zajištění činností v souvislosti s pořádáním výuky a účasti osob na něm.

Správce zpracovává o každém účastníkovi výuky tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště;

 2. kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, email;

 3. běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy vznikající při dokumentaci činnosti ve výuce pro vnitřní potřeby pořadatele;

 4. údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, adresa, telefon, email;

 5. údaje o zdravotním stavu, další údaje související s výukou – tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola apod.

Správce zpracovává o účastnících výuky, u kterých k tomu dá zákonný zástupce samostatný souhlas, tyto údaje:

 1. další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy, sloužící k dokumentaci činnosti pořadatele a propagaci výuky nad rámec vnitřní potřeby pořadatele;

 2. kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších akcích pořádaných pořadatelem).

Správce zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které GDPR označuje za „citlivé“ údaje. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu účastníka pro účast na akci, slouží k preventivní ochraně zdraví účastníka. Citlivé údaje mají k dispozici pouze osoby přímo se podílející na činnosti pořadatele a jsou zpracovávány výhradně po dobu trvání výuky. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje pořadatel výslovný souhlas, který může být kdykoliv odvolán.

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány výhradně na základě právních vztahů spojených s účastí na výuce a dalších právních titulů (vedení účetnictví apod.) a na základě uděleného souhlasu.

3. Podmínky zpracování, informace o zpracování a práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů pořadatelem je upraveno vnitřními předpisy pořadatele, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím.

Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě správce rovněž jím pověřenými subjekty, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Zákonný zástupce účastníka je povinen o účastníkovi poskytnout úplné a pravdivé informace, zejména o jeho identifikaci a zdravotním stavu, a kontaktní údaje zákonných zástupců účastníka. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost správce ve vztahu k účastníkovi výuky po dobu přípravy a průběhu výuky. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže být účastník na výuku přijat. Poskytnutí ostatních údajů je zcela dobrovolné.

Na základě písemné žádosti je pořadatel povinen poskytnout účastníkovi, příp. jeho zákonným zástupcům, informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za přiměřenou úhradu.

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že správce, zpracovatel či další osoba provádí zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat správce o vysvětlení; (ii) požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu; (v) v případě nepoužití údajů pro marketingové a informační účely má právo vznést námitku.

V případě potřeby předání údajů do státu mimo EU, je účastník požádán o udělení samostatného souhlasu.

Účastník, resp. jeho zákonný zástupce, má právo na nepřenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s GDPR. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce v každém případu.

 

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu přípravy a trvání výuky. Dále je možné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů i po skončení akce (viz. odst. 2. písm. f), g) čl. X VOP), a to na dobu, kdy budou tyto údaje relevantní ve vztahu k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 50-ti let po skončení akce.

V případě neudělení souhlasu se zpracováním údajů i po skončení výuky, jsou některé údaje zpracovávány v souladu s právním předpisy po dobu v nich uvedenou.

 

Ve Vellkém Týnci dne 21.1.2023

 

, Wagner Ski Akademie, Sherpa Ski AKademie Jeseníky, Morava

Ing. Petr Wagner

bottom of page